• اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین
   اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر بهزاد ولی زاده
   مدیر کل
   آدرس: انتهای بلوار دانشگاه بین المللی
   امام خمینی (ره) - مجتمع ادارات پونک
   تلفن : 028-33652181
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *