• شرح خدمات و مدارک مورد نیاز برای پذیرش در واحدهای مختلف اداره کل

   • خدمات این اداره کل عبارتند از:
    -1 معاینات سرپایی نزاع، تصادفات و حوادث شغلی
    -2 معاینات تحمل کیفر
    -3 تعیین نقص عضو و ارش و دیه
    -4 بررسی از کار افتادگی
    -5 تعیین سن و رشد جسمانی و روانی (رشادت(
    -6
    تعیین هویت و ابوت (بررسی رابطه پدر و فرزندی(
    -7
    دندانپزشکی، روانپزشکی و روان شناسی قانونی
    -8 تعیین وضعیت سلامت جسمانی و روانی
    -9 تعیین جنسیت و بررسی درخواست تغییر جنسیت
    -10 بررسی امور مربوط به فرزند خواندگی
    11- معاینات اختصاصی زنان و مردان
    -12 تشخیص بارداری
    -13 بررسی درخواستهای سقط جنین و زایمان زودرس
    -14 بررسی مرگ مغزی، اهدای عضو و پیوند اعضا
    -15 معاینه و کالبد گشایی اجساد و تعیین علت فوت
    -16 آزمایش الکل و مواد مخدر
    -17 تشخیص هویت فوت شدگان در حوادث دسته جمعی نظیر زلزله، سیل، سقوط هواپیما و مشارکت در گروه‌های اعزامی به حوادث غیر مترقبه
    -18 همکاری با بهزیستی
    -19 بررسی گواهی های استعلاجی کارکنان قوه قضاییه و سایر ادارات
    -20 بررسی موارد شکایت از پزشکان و کادر درمانی (قصور پزشکی) با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی
    -21 همکاری با دانشگاه‌های دولتی و آزاد در زمینه آموزش دانشجویان رشته های حقوق و مامایی
    -22 همکاری با سازمان نظام پزشکی استان در زمینه هیئت‌های بدوی و تجدید نظر انتظامی استان

   از مراجعین معاینات بالینی این مدارک درخواست می شود:

   - معرفی نامه معتبر از مراجع قضایی، انتظامی، سایر ارگان ها (استعلام از کارافتادگی)
   - مدرک شناسایی معتبر عکس دار( به ویژه کارت ملی و تصویر آن)
   - فیش بانکی مربوط به واریز تعرفه مصوب.
   -
   فرم یا فرم های تکمیل شده

   از مراجعین معاینات اجساد این مدارک درخواست می شود:

   -1 مدارک لازم برای معاینه جسد و صدور جواز دفن:
   الف – نامه مرجع قضایی یا انتظامی
   ب- اصل و تصویر اوراق شناسایی متوفی (شامل شناسنامه ، کارت ملی یا پاسپورت(
   ج- اصل و تصویر اوراق شناسایی (شامل شناسنامه ، کارت ملی یا پاسپورت) یکی از بستگان درجه یک یا فردی که در نامه قضایی یا انتظامی جهت تحویل جسد معرفی شده است.

   -2 مدارک لازم برای صدور گواهی فوت:
   الف – درخواست کتبی یکی از بستگان درجه یک متوفی
   ب- اصل و تصویر اوراق شناسایی (شامل شناسنامه ، کارت ملی یا پاسپورت) یکی از بستگان درجه یک متوفی
   ج- اصل و تصویر اوراق شناسایی متوفی (شامل کارت ملی ، پاسپورت یا شناسنامه باطل شده ،(

   -3 مدارک لازم برای درخواست مومیایی جسد:
   الف – نامه مرجع قضایی یا انتظامی
   ب- اصل و تصویر اوراق شناسایی متوفی (شامل شناسنامه ، کارت ملی یا پاسپورت(
   ج- اصل و تصویر اوراق شناسایی (شامل شناسنامه ، کارت ملی یا پاسپورت) یکی از بستگان درجه یک یا نماینده قانونی آنها که در نامه قضایی یا انتظامی و نامه سفارت جهت تحویل جسد معرفی شده است.
   د- نامه از سفارت‌خانه کشوری که درخواست انتقال جسد بعد از مومیایی شدن به آن را دارند.


   از مراجعین بخش آزمایشگاه این مدارک درخواست می شود:

   مدارک مورد نیاز

   - نامه مرجع قضایی یا انتظامی
   - اصل و تصویر اوراق شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی یا پاسپورت)


   از مراجعین واحد کمیسیونها این مدارک درخواست می شود:

   مدارک لازم

   الف – نامه مرجع قضایی و اداری ذی صلاح یا ضابطین قضایی.
   ب- تصویر اوراق شناسایی صاحب پرونده (شامل شناسنامه، کارت ملی یا پاسپورت)
   پ – در خصوص کمیسیون مرکزی ارائه نتایج کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی قبلی(در صورتیکه از جانب ارباب رجوع ارائه شوند موجب تسریع در رسیدگی خواهد بود).
   ت-تصویر مصدق مدارک پزشکی.