• بسته اطلاع رسانی معاینات اجساد و صحنه فوت

   مراجعین محترم
   با سلام و احترام، مجموعه حاضر برای اطلاع رسانی از شرایط، نحوه ومراحل ارایه خدمات در
   حوزه معاینات اجساد و صحنه فوت ادارات پزشکی قانونی استان قزوین تدوین گردیده است. امید است با
   ارائه اطلاعات بیشتر و آشنایی بیشتر شما با فرایند ارایه خدمات پزشکی قانونی، موجبات
   افزایش رضایت مندی شما را فراهم نماییم.

   فایل پیوست