• بسته اطلاع رسانی واحد کمیسیون

   مراجعین محترم
   با سلام و احترام، مجموعه حاضر برای اطلاع رسانی از شرایط، نحوه ومراحل ارایه خدمات در
   حوزه کمیسیون های پزشکی قانونی استان قزوین تدوین گردیده است. امید است با ارائه
   اطلاعات بیشتر و آشنایی بیشتر شما با فرایند ارایه خدمات پزشکی قانونی، موجبات افزایش
   رضایت مندی شما را فراهم نماییم.

   فایل پیوست