• افزایش 9 درصدی آمار نزاع در پنج ماهه اول سال 97 در استان

   افزایش 9 درصدی آمار نزاع در پنج ماهه اول سال 97 در استان

   افزایش 9 درصدی آمار نزاع در پنج ماهه اول سال 97 در استان

   چهار هزار و 930 نفر به دلیل مصدومیت ناشی از نزاع در 5 ماهه اول سال 97 به پزشکی قانونی استان قزوین مراجعه کردند.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان قزوین در پنج ماهه اول سال97 چهار هزار و 930 (4930 نفر) به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان قزوین مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با چهار هزارو 505 (4505 نفر) سال 96 بیش از 9 درصد افزایش یافته است.

   به گفته دکتر ولیزاده مدیر کل پزشکی قانونی استان قزوین، از کل مراجعین نزاع در5 ماهه سال 97 (3368 نفر مرد) و (1562 نفر زن) بودند.

   روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: