• برگزاری دوره آموزشی محیط زیست و دولت سبز

   برگزاری دوره آموزشی محیط زیست و دولت سبز

   برگزاری دوره آموزشی محیط زیست و دولت سبز

   واحد آموزش اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین پنج شنبه مورخ 08 /97/09 دوره آموزشی محیط زیست و دولت سبز را برگزار کرد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین، بر اساس تکلیف ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه تمام دستگاه های دولتی موظفند به منظور کاهش اعتبارات هزینه های دولت، سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست را با اجرای برنامه مدیریت مصرف، انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات شامل کاغذ، کاهش مواد زاید جامد و بازیافت انجام دهند. در همین راستا این دوره یک روزه در تاریخ 97/09/08 در سالن اجتماعات اداره کل پزشکی قانوین استان قزوین و با حضور دکتر ولیزاده مدیر کل و همچنین کارکنان اداره کل برگزار گردید. در این کنفرانس سخنران: خانم مهندس خضیر فوق لیسانس محیط زیست از کارشناسان اداره کل محیط زیست استان قزوین ، مطالب خود را در حوزه های زیر ارایه نمودند..

   اصول و مبانی نظری محیط زیست

   اصول زیست و توسعه پایدار

   الزامات جهانی حفظ محیط زیست

   پایان خبر/ روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: