• کاهش بیش از 6 درصدی آمار نزاع در سه ماهه سوم سال 97 در استان

   کاهش بیش از 6 درصدی آمار نزاع در سه ماهه سوم سال 97 در استان

   کاهش بیش از 6 درصدی آمار نزاع در سه ماهه سوم سال 97 در استان

   دو هزارو 175 نفر به دلیل ناشی از نزاع در سه ماهه سوم سال 97 به پزشکی قانونی استان قزوین مراجعه کردند

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان قزوین در سه ماهه سوم سال97 دو هزارو 175 (2175 نفر) به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان قزوین مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با دو هزارو 331 (2331 نفر) سال 96 بیش از 6 درصد کاهش داشته است.

   به گفته دکتر ولیزاده مدیر کل پزشکی قانونی استان قزوین، از کل مراجعین نزاع در3 ماهه سوم سال 97 (1504 نفر مرد) و (675 نفر زن) بودند.

   روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: