• کنفرانس یکروزه ارزیابی حرکات مفاصل در اندامهای فوقانی و تحتانی

   کنفرانس یکروزه ارزیابی حرکات مفاصل در اندامهای فوقانی و تحتانی

   کنفرانس یکروزه ارزیابی حرکات مفاصل در اندامهای فوقانی و تحتانی

   واحد آموزش اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین پنج شنبه مورخ 97/11/04 کنفرانس یکروزه ارزیابی حرکات مفاصل در اندامهای فوقانی و تحتانی را برگزار کرد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین، این کنفرانس یک روزه در تاریخ پنج شنبه 97/11/04 در سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانوین استان قزوین برگزار گردید. در این کنفرانس سخنرانان: آقای دکتر زارعی متخصص ارتوپدی وعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین، دکتر بهزاد ولیزاده متخصص پزشکی قانونی و مدیر کل پزشکی قانونی استان قزوین و آقای دکتر تائبی رییس اداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان قزوین، مطالب خود را در حوزه های زیر ارایه نمودند.

   آتانومی انواع مفاصل و نحوه عملکرد آنها

   انواع ابزار مورد استفاده جهت سنجش دامنه حرکتی مفاصل و نحوه استفاده از آنها

   نحوه اندازه گیری میزان حرکت مفاصل اندام فوقانی

   نحوه اندازه گیری میزان حرکت مفاصل حرکت مفاصل اندام تحتانی

   نحوه گزارش نویسی و جمع بندی گزارشات و محدودیت های حرکتی و ارش نقص عضوی و از کار افتادگی

   معرفی چند مورد و تعیین دامنه حرکتی

   پس از پایان جلسه سخنرانان به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: