• افزایش 14/3 درصدی فوت های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر طی سال 97 در استان قزوین

   افزایش 14/3 درصدی فوت های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر طی سال 97 در استان قزوین

   افزایش 14/3 درصدی فوت های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر طی سال 97 در استان قزوین

   طی سال گذشته 72 نفر بر اثر عوارض ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در استان جان خود را از دست دادند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین

   دکتر ولیزاده مدیر کل پزشکی قانونی استان قزوین گفت: در 3 ماهه چهارم سال 97، نوزده نفر بر اثر عوارض ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در استان جان خود را از دست دادند. از این تعداد 18 نفر مرد و 1 نفر زن بودند.

   دکتر ولیزاده در ادامه افزودند: با احتساب آمار سه ماهه چهارم سال 97 در مجموع طی 12 ماه سال گذشته 72 نفر بر اثر عوارض ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در استان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 63 نفر بود، حدود 14/3درصد افزایش یافته است. از این تعداد 65 نفر مرد و 7 نفر زن بودند که بر اساس آمارهای موجود تعداد مردان نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/3 درصد افزایش و تعداد زنان 133/3 درصد افزایش داشته است.

   روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: