• افزایش 18/5 درصدی مصدومین حوادث ناشی از کار در 12 ماهه سال 97

   افزایش 18/5 درصدی مصدومین حوادث ناشی از کار در 12 ماهه سال 97

   افزایش 18/5 درصدی مصدومین حوادث ناشی از کار در 12 ماهه سال 97

   در 12 ماهه سال 97 (24 نفر) به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین

   دکتر ولیزاده مدیر کل پزشکی قانونی استان قزوین گفت: با توجه به آمار در 12 ماهه سال گذشته تعداد 646 نفر (625 مرد و 21 نفر زن) مدعی مصدومیت ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 18/5 درصدی داشته است.

   دکتر ولیزاه مدیر کل پزشکی قانونی ضمن اعلام این مطلب افزود: در مدت زمان مشابه سال 96 تعداد 545 نفر (526 نفر مرد و 19 نفر زن)، دچار مصدومیت و حوادث شغلی شده بودند.

   ایشان در ادامه به حوادث کار منجر به فوت اشاره نموده اند و افزودند: طی 12 ماه سال 97 تعداد 24 مورد فوت شده اند که همگی آنها مرد بودند که با مقایسه با مدت مشابه سال 96 (7/6 درصد) کاهش داشته است

   روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: