• افزایش 2/2 درصدی آمار نزاع در 12 ماهه سال 97 در استان

   افزایش 2/2 درصدی آمار نزاع در 12 ماهه سال 97 در استان

   افزایش 2/2 درصدی آمار نزاع در 12 ماهه سال 97 در استان

   9969 نفر به دلیل مصدومیت ناشی از نزاع در 12 ماهه سال 97 به پزشکی قانونی استان قزوین مراجعه کردند

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان قزوین در 12 ماه سال97 نه هزار و نهصد و شست و نه نفر (9969 نفر) به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان قزوین مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با 9756 نفر سال 96 حدود 2/2درصد افزایش یافته است.

   به گفته دکتر ولیزاده مدیر کل پزشکی قانونی استان قزوین، از کل مراجعین نزاع در12 ماهه سال 97 شش هزار وهشتصدو پنجاه نفر (6850 مرد) و سه هزارو یکصد و نوزده نفر (3119 نفر زن) بودند.

   روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: