• برگزاری جلسه آموزشی وحدت رویه پزشکان پزشکی قانونی استان قزوین

   برگزاری جلسه آموزشی وحدت رویه پزشکان پزشکی قانونی استان قزوین

   برگزاری جلسه آموزشی وحدت رویه پزشکان پزشکی قانونی استان قزوین

   جلسه آموزشی وحدت رویه پزشکان پزشکی قانونی استان قزوین به منظور بحث و تبادل نظر علمی و همچنین رفع موارد و موانع با ریاست دکتر ولیزاده برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین، ، این جلسه آموزشی که در مورخ 98/04/20 در سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین برگزار شد. آقایان دکتر بهزاد ولیزاده مدیر کل پزشکی قانونی استان قزوین و آقای دکتر فریبرز طارمیان متخصص پزشکی قانونی مطالب خود را در خصوص دستورالعمل ارسالی از حوزه مدیریت بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور تحت عنوان نحوه ارزیابی صدمات و جراحات ارایه نمودند. در ادامه به سوالات و ابهامات پزشکان حاضر پاسخ داده شد و در خصوص ارایه کارشناسیها به صورت رویه واحد تصمیمهایی اتخاذ گردید.

   گالری
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: