• خانم مریم صدریا به عنوان ذیحساب جدید اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین معرفی شد.

   خانم مریم صدریا به عنوان ذیحساب جدید اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین معرفی شد.

   خانم مریم صدریا به عنوان ذیحساب جدید اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین معرفی شد.

   جلسه معارفه خانم مریم صدریا با حضور مراحمی معاون هزینه و رئیس خزانه معین استان به عنوان ذیحساب جدید اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین در دفتر مدیر کل پزشکی قانونی استان قزوین برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین طی حکمی از سوی سید رحمت اله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کشور خانم مریم صدریا به عنوان ذیحساب اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین معرفی شد. در این جلسه که در دفتر مدیر کل پزشکی قانونی استان برگزار گردید آقای مراحمی معاون هزینه و رئیس خزانه معین استان قزوین، مسئول حفاظت و اطلاعات اداره دارائی، معاون اداری و مالی پزشکی قانونی، مسئوول حفاظت پزشکی قانونی، حضور داشتند. در ابتدا آقای دکتر ولیزاده ضمن خیر مقدم به معاون هزینه و رئیس خزانه معین استان و هیاُت همراه مطالبی در خصوص چالشها و مشکلات موجود بیان نموده و بر ضرورت تعامل و همکاری بیش از پیش تاکید ورزیدند و اظهار امیدواری نمودند که با حضور خانم صدریا و راهنماییهای ارزشمند ایشان امور مالی اداره کل سریعتر و دقیقتر مسیر قانونی خود را طی نموده، بتواند زمینه پشتیبانی مناسبی، برای ارایه بهینه خدمات و وظایف سازمانی فراهم نماید. پس از آن آقای مراحمی و خانم صدریا مطالبی در این مورد عنوان نمودند. در پایان جلسه حکم خانم صدریا توسط دکتر ولیزاده مدیر کل پزشکی قانونی اهداء شد و برای ایشان آرزوی موفقیت گردید. مقرر شد در اسرع وقت سوابق ذیحسابی از آقای چاوشی نیا ذیحساب قبلی اداره کل، تحویل ایشان گردد.

   پایان خبر

   گالری
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: