• تکذیبیه

   تکذیبیه

   تکذیبیه

   روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین، خبرهای درج شده از قول دکتر ولیزاده، مدیر کل پزشکی قانونی استان قزوین در برخی از خبرگزاریها و سایتهای خبری، در خصوص مرگ مدیر بیمارستان ولایت قزوین را تکذیب می نماید.


   روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین، خبرهای درج شده از قول دکتر ولیزاده، مدیر کل پزشکی قانونی استان قزوین در برخی از خبرگزاریها و سایتهای خبری، در خصوص مرگ مدیر بیمارستان ولایت قزوین را تکذیب می نماید.

   معاینه متوفی پس از ارجاع به پزشکی قانونی صورت گرفته و علت فوت تحت بررسی می باشد. با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات می باشد، کلیه اطلاعات حاصل از معاینه متوفی، صرفا در اختیار مرجع محترم قضایی قرار می گیرد و نشر اخبار در این خصوص با صلاحدید مقام محترم قضایی صورت خواهد گرفت.

   روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: