• اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین
   آدرس: آدرس: انتهای بلوار دانشگاه بین المللی
   امام خمینی (ره) - مجتمع ادارات پونک
   کد پستی: 3414946114
   تلفن: 028-33652181
   فکس: 33652182
   پست الکترونیک:
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *