•  
  • غرق شدگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی 3ماهه 1398
   pdf
   81.6 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی 12 ماهه 1397
   pdf
   81.64 کیلوبایت
   3غرق شدگی
   pdf
   30.86 کیلوبایت