•  
  • سوختگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات ناشی از سوختگی 3ماهه سال 1398
   pdf
   66.04 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از سوختگی 12 ماهه 1397
   pdf
   80.32 کیلوبایت
   3سوختگی
   pdf
   30.53 کیلوبایت