•  
  • مسمومیت با گاز
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز (گاز گرفتگی) 3ماهه 1398
   pdf
   80.52 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز (گاز گرفتگی)12 ماهه 1397
   pdf
   79.57 کیلوبایت
   3مسمومیت با گاز
   pdf
   30.58 کیلوبایت