•  
  • برق گرفتگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات ناشی از برق گرفتگی 3ماهه 1398
   pdf
   80.71 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از برق گرفتگی 12 ماهه 1397
   pdf
   80.67 کیلوبایت
   3برق گرفتگی
   pdf
   30.84 کیلوبایت