• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1پزشکی قانونی شهرستان تاکستانقزوین / تاکستانکد مرکز: 1180مرکز ناظر: اداره کل پزشکی قانونی استان قزوینمسئول مرکز: دکتر مانیا نیکوییآدرس: آدرس: بلوار امام خمینی(ره)- کوچه جنب بانک مسکنکد پستی: 3481913957تلفن: 35244151 - 028نمابر: 35228172پزشکی قانونی شهرستان تاکستان
   2پزشکی قانونی شهرستان بویین زهراقزوین / بوئین زهراکد مرکز: 1178مرکز ناظر: اداره کل پزشکی قانونی استان قزوینمسئول مرکز: دکتر مقصود دریابارآدرس: آدرس: بلوار امام (ره) - خیابان معلم غربی- نبش کوچه شهید محمدحسین صالحیکد پستی: 3451935579تلفن: 34227171 - 028نمابر: 34227171پزشکی قانونی شهرستان بویین زهرا
   3پزشکی قانونی شهرستان آبیکقزوین / آبیککد مرکز: 1176مرکز ناظر: اداره کل پزشکی قانونی استان قزوینمسئول مرکز: دکتر فرامرز صالح پورآدرس: آدرس: جاده قدیم آبیک - نرسیده به فلکه اول -ابتدای شهرک قدس-جنب اداره آگاهیکد پستی: 3441683778تلفن: 32894888 - 028نمابر: 32894888پزشکی قانونی شهرستان آبیک
   4اداره کل پزشکی قانونی استان قزوینقزوین / قزوینکد مرکز: 19مسئول مرکز: مدیرکل: دکتر بهزاد ولی زاده آدرس: آدرس: قزوین - مجتمع ادارات پونک ــ انتهای بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - بلوار شهدای حج ــ نبش خیابان ثبت و اسنادکد پستی: 3414945859تلفن: 33652181 - 028نمابر: 33652182پست الکترونیک: qz@lmo.irاداره کل پزشکی قانونی استان قزوین
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز