• فهرست خدمات

   صدور جواز دفن (16061558101)

   بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1 عنوان خدمت: صدور گواهی با 4 زیر خدمت مستقل : (1- صدور جوازدفن 2- صدور گواهی انتقال جسد به خارج از کشور بدون مومیایی 3 -صدور گواهی فوت 4-صدور مجوز سقط جنین درمانی) 2- شناسه خدمت ( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.) 3- ارائه ...

   صدور گواهی فوت (10031558100)

   بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1 عنوان خدمت: صدور گواهی با 4 زیر خدمت مستقل : (1- صدور جوازدفن 2- صدور گواهی انتقال جسد به خارج از کشور بدون مومیایی 3 -صدور گواهی فوت 4-صدور مجوز سقط جنین درمانی) 2- شناسه خدمت ( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.) 3- ارائه ...

   اظهار نظر کارشناسی در حوزه کمیسیون های پزشکی ‏ 16061555000

   بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1 1-عنوان خدمت: اظهار نظر کارشناسی در حوزه کمیسیون های پزشکی شامل: 1-کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی (در مرکز استان یا شهرستان)، 2- کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مجدد (در مرکز استان)، 3- کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مرکزی (در ...

   اظهارنظر نظرکارشناسی در حوزه معاینات اجساد و صحنه فوت ‏16061554000

   بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1 عنوان خدمت: اظهارنظر نظرکارشناسی در حوزه معاینات اجساد و صحنه فوت شامل: (1-اعلام نظرکارشناسی در خصوص علت فوت اجسادی که جواز دفن آنها در پزشکی قانونی صادر نگردیده است 2- کارشناسی تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه 3- مراجعه پزشک به صحنه کشف جسد 4-معاینه جسد ...

   اظهار نظر کارشناسی در حوزه معاینات بالینی 16061553000‏

   بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: اظهار نظر کارشناسی در حوزه معاینات بالینی شامل: 1-کارشناسی بالینی از کارافتادگی 2- معاینه بالینی تعیین نقص عضوی و ارش 3- معاینه بالینی پزشکی قانونی (عمومی) 4- معاینه بالینی پزشکی قانونی ( اختصاصی زنان ) 5- معاینه بالینی پزشکی ...

   ارزیابی گواهی استعلاجی ‏16061552000

   بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی ضمیمه 1 عنوان خدمت: ارزیابی گواهی استعلاجی شامل: 1-ارزیابی گواهی استعلاجی پرسنل، سازمانها و ادارات دولتی (غیر از قوه قضائیه)، 2-بررسی گواهی استعلاجی کارکنان قوه قضائیه 2- شناسه خدمت ( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.) 3- ارائه ...

   معاینات سقط درمانی

   تنها خدمتی که در سازمان بدون نامه مرجع قضایی ارائه می شود، صدور مجوز سقط درمانی است. صدور مجوز سقط درمانی بر اساس ماده واحده قانون سقط جنین درمانی مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن که به تصویب سازمان پزشکی قانونی رسیده‌، بر عهده سازمان پزشکی قانونی است و این سازمان مرجع خاص ...

   معاینه مصدومان و متوفیات حوادث کار

   خدمات سازمان پزشکی قانونی کشور در زمینه حوادث کار در دو بخش معاینه مصدومان و معاینه اجساد ارائه می شود. مراجعین حوادث کار را افرادی تشکیل می دهند که در اثر حوادث کار دچار آسیب جسمی می شوند برای معاینه و تعیین میزان خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند و توسط کارشناسان این سازمان مورد معاینه ...

   حوادث رانندگی

   حوادث رانندگی همیشه همراه با مصدومیت و در مواردی مرگ راننده، سرنشینان خودرو، موتورسیکلت سواران و یا عابران پیاده است. ضمن آنکه معاینه مصدومان و متوفیات حوادث رانندگی یکی از مهم‌ترین خدمات سازمان پزشکی قانونی کشور است که هر ساله بخش قابل توجهی از مراجعین این سازمان در بخش معاینات بالینی و اجساد را ...

   معاینات سوختگی

   معاینات اجساد ناشی از سوختگی از دیگر خدمات سازمان پزشکی قانونی کشور است. این اجساد برای بررسی، تعیین علت فوت و یا تعیین هویت به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می شود. بر اساس آمارهای موجود، تعداد اجساد ناشی از سوختگی ارجاعی به پزشکی قانونی بیش از یکهزار جسد در هر سال است.